Wat is een 4M Systeemopstelling?

Met deze pilot maken we een begin met een serie 4M-sessies in de Steenfabriek Udenhout. Een 4M sessie is een groepsopstelling waar telkens een onderwerp of vraag wordt ingebracht door één van de deelnemers. Het ingebrachte onderwerp of de vraag kan heel divers zijn.

Dit onderwerp/vraag staat centraal tijdens de opstelling en wordt letterlijk centraal in de ruimte opgesteld. Vanuit 4 verschillende posities in de ruimte geven representanten hun feedback op wat zij bij dit onderwerp ervaren.

De 4 posities representeren een van de 4M-en; Macro (uitzoemen), Micro (inzoemen), Mesa (dagelijks leven) en Meta (gevoelswereld). Samen vormen ze een kruis met het thema in het midden. Vanuit de 4 posities ontstaat er volgens een interactie met het onderwerp.

Op 14 april a.s. zal een vraag met betrekking tot een natuurontwikkeling organisatie worden ingebracht.

Deelname aan de opstelling is niet alleen voor de vraagsteller, maar ook voor de andere deelnemers interessant. Mijn ervaring is het dat er waardevolle informatie vrijkomt, die soms verrassende of verhelderende inzichten verschaft aan alle deelnemers.

Je hoeft je als deelnemer niet speciaal voor te bereiden. Openstaan van wat er zich aandient is de grootste uitdaging :>).  

Datum 4M-sessie: vrijdag 14 april

Tijdstip: van 14.00-16.30 uur

Locatie: De Steenfabriek Udenhout, Van Ginnekenweg 12

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen of wil je meer informatie?

Stuur me een mailtje via info@desteenfabriekudenhout.nl of neem contact op via 06 3808 7535.

 (Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze pilot).