De Steentuyn

Permacultuurtuin en Voedselpark

Elkaar inspireren om in harmonie te leven met de natuur. 

De Buitenschool

Alle kinderen minimaal een dag in de week buiten leren!

Wij dromen ervan dat gelukkige, tevreden kinderen binnenin de scholen én daarbuiten in de natuur en op alle andere levensechte locaties leren, zodat ze zich ontwikkelen tot krachtige jongeren. Jongeren, die met eigen natuur verbonden zijn, verbonden zijn met de natuur buiten, hun leefomgeving en bewust verbonden zijn met elkaar.

Lunch Café

Maandelijkse lunchbijeenkomst voor ondernemers

In samenwerking met de Samenwerkplaats Brabant organiseren we maandelijks een lunchbijeenkomst waarbij ondernemers en zelfstandigen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en kennis delen over actuele zaken die hen bezighouden

Mijn Tijdreis

Workshop

Soms loop je al een tijdje rond met een vraag/wens/idee of probleem waar je niet verder mee komt. Een antwoord of de vervolgstap lijkt niet binnen bereik. Tijdens deze workshop wordt je de mogelijkheid geboden om dit verder te onderzoeken.

De Kunst Van Het Waarnemen

Workshop

We leven in een tijd waarin van jongs af aan ons cognitief vermogen wordt getraind en gewaardeerd. Ons zintuigelijk waarnemen krijgt daarbij minder aandacht. Soms herkennen we onze eigen gevoelens niet meer. We lopen vast of weten niet welke keuzes we moeten maken. We zijn onderweg het contact met ons zelf kwijt geraakt.


Theory U

Training

Theory U is een training over verandermanagement afkomstig van Otto Scharmer docent MIT, VS. De auteur van het theorie U-concept drukt het uit als een proces of reis, die ook wel Presencing wordt genoemd, zoals aangegeven in het diagram (waarvoor talloze varianten bestaan). De kern van de “U” -theorie is presencing: sensing + presence . 


© 2022 Stichting De Steenfabriek Udenhout