Stichting De Steenfabriek Udenhout werkt op non-profit basis aan een samenleving waarbinnen wij als mensen in een gezonde verhouding met de ons omringende natuur samen leven.

Dit betekent voor ons een samenleving waarbinnen we op een bewuste manier omgaan met wie we zelf zijn, waar we enthousiast van worden, waar we samen met andere aan kunnen bouwen en waar de natuur en wijzelf wel bij varen.

Onze visie is geen utopie maar vormt een weg naar verandering.

Wij geven invulling aan deze weg door het organiseren van bijeenkomsten, trainingen, workshops. Door samen te werken met andere gelijkgestemde ondernemers, organisaties en personen en door ruimten ter beschikking te stellen voor activiteiten in en rondom ‘De Steenfabriek’ .

En wij noemen ons:

 “De Stichting De Steenfabriek Udenhout, Broedplaats voor Mens en Natuur”