Training

Theory U is een training over verandermanagement afkomstig van Otto Scharmer docent MIT, VS.

De auteur van het theorie U-concept drukt het uit als een proces of reis, die ook wel Presencing wordt genoemd, zoals aangegeven in het diagram (waarvoor talloze varianten bestaan).

De kern van de “U” -theorie is presencing: sensing + presence . Volgens The Learning Exchange presencing een reis met vijf bewegingen:

We gaan langs de ene kant van de U (die ons verbindt met de wereld die buiten onze institutionele bubbel ligt) naar de onderkant van de U (die ons verbindt met de wereld die van binnenuit tevoorschijn komt) en naar de andere kant van de U (waardoor we het nieuwe in de wereld).

Op die reis, onderaan de U, ligt een binnenpoort die vereist dat we alles laten vallen wat niet essentieel is. Dit proces van loslaten (van ons oude ego en zelf) en laten komen (onze hoogste toekomstige mogelijkheid: ons Zelf) brengt een subtiele verbinding tot stand met een diepere bron van weten. De essentie van presencing is dat deze twee zelven – ons huidige zelf en ons beste toekomstige Zelf – elkaar ontmoeten onderaan de U en beginnen te luisteren en met elkaar te resoneren.

Zodra een groep deze drempel overschrijdt, blijft niets hetzelfde. Individuele leden en de groep als geheel beginnen te werken met een verhoogd energieniveau en een gevoel van toekomstige mogelijkheden. Vaak beginnen ze dan te functioneren als een opzettelijk voertuig voor een opkomende toekomst.

De training bestaat uit 6 maandelijkse bijeenkomsten en wordt gegeven door Patricia Braat, Dolf Nijsen en Rob Limpens

Wil je graag veranderen, maar ben je nog op zoek naar handvaten die leiden tot een diepere, voelbare vernieuwing?
Neem dan via het contactformulier contact met ons op.


© 2022 Stichting De Steenfabriek Udenhout